Skema august 2018 - juni 2019

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:30 ‒ 09:15 Matematik Dansk Matematik Dansk Dansk
09:15 ‒ 10:00 Matematik Engelsk Dansk Engelsk Engelsk
10:25 ‒ 11:10 Idræt Dansk Dansk Kreativ fag Matematik
11:10 ‒ 11:55 Idræt Fortælling Dansk Kreativ fag Matematik
12:30 ‒ 13:15 Naturfag Fortælling Musik Dansk
13:15 ‒ 14:00 Musik