Generalforsamling

Kære forældre- og skolekredsmedlemmer

Vi glæder os til at se mange af jer til dette års generalforsamling. I år har vi flyttet generalforsamlingen til en søndag, hvor der er mulighed for at tage børnene med. Under generalforsamlingen har børnene mulighed for at boltre sig i hallen under opsyn af elever fra overbygning. Vi håber I vil bakke op om dette nye tiltag. Generalforsamlingen i Friskolen starter kl. 11.00. Fra 10.00 til 11.00 er der generalforsamling i Støtteforeningen. Støtteforeningen er vært med et rundstykke fra kl. 9.30.

Dagsordenen (jf. vedtægterne) fremgår nedenfor. Efter generalforsamlingen er skolen vært med en hotdog.
Der er i år 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Der er mange opgaver i bestyrelsen, og det vigtigste er, at man er interesseret i at bidrage til skolens aktiviteter. Du er velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer inden generalforsamlingen, hvis du er interesseret i at blive opstillet.

Hilsen Bestyrelsen for Karlskov Friskole________________________________________________________________________________________________

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 18. marts 2018

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen og skoleleder aflægger beretning
 3. Tilsynsrapport
 4. Bestyrelsen (kasseren) fremlægger det reviderede regnskab 2017 til orientering samt budget
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i 2018
  På valg for forældrekredsen:
  - Heidi Bo Modtager genvalg
  - Anja V. Pedersen Modtager genvalg
  - Jens Erik pust Modtager genvalg
  - Morten Christensen Modtager genvalg
 6. Skolekredsens og forældrekredsens valg af suppleanter (en fra hver)
 7. Valg af revisor
 8. Ny prisliste
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt
  ___________________________________________________________________________________________________________
  Jvf. vedtægterne
  Forældrekredsen udgøres af alle forældre til børn på skolen, skolekredsen udgøres af forældrekredsen + støtteforeningens medlemmer.
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen. I ulige år vælges 1 fra skolekreds og 2 fra forældrekreds – i lige år vælges 4 fra skolekreds.
  * Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest 4 uger inden generalforsamlingen.