Forældreråd

På hver årgang oprettes ved skoleårets start et forældreråd bestående af 2-3 forældre, som vælges af forældrene for et år ad gangen. Skolen tager initiativ til at der bliver valgt forældreråd. Indkaldelse og afholdelse af et forældremøde umiddelbart efter skoleårets start.


Bestyrelsen har brug for forældreråd:

 • til at give informationer igennem og blive informeret igennem om de enkelte årgange.
 • afprøve en ide i en mindre forsamling, inden de f.eks. bringes videre til stormøder og generalforsamling.

Forældrerådets opgaver

 1. At skabe grobund for tæt samarbejde mellem forældre/lærere/elever.
 2. Forældrerådet skal ikke lave alt arbejdet selv, men derimod inddrage og uddelegere arbejdsopgaver til de andre forældre, så der skabes involvering af alle forældre i det tætte samarbejde.
 3. Arrangere et ”lær hinanden at kende” – arrangement i starten af skoleåret.
 4. Forberede og afholde forældremøder i samarbejde med årgangenes lærerteam.
 5. Forældrerådet tager initiativ til et antal sociale arrangementer for årgangen og evt. også forældre og søskende. Det kan være klassefester, skovture, fællesspisninger, grillaftener eller andet, der kan ryste klassen sammen.
 6. være til rådighed for nye forældre i klassen, som måtte have behov for vejledning og svar på spørgsmål om stort og småt vedr. skolen/årgangen som helhed.
 7. fastlægge datoer for kommende arrangementer, gerne for hele året, så alle kan planlægge efter datoerne.
 8. tage kontakt til lærer, leder, bestyrelse for at fremføre fælles ønsker fra årgangen.
 9. deltage i møder med andre forældreråd mht. fælles arrangementer, fælles problemer, opgaver.

Herudover er dette et idekatalog for forældreråd

Relevante emner at drøfte generelt i klassen:

 • Hvilke rammer skal der til i en klasse for at skabe et godt samarbejdsklima mellem lærere og forældre, og forældre indbyrdes?
 • Hvilke forventninger har man til hinanden? Hvordan opnås en god atmosfære med åbenhed, tillid og tryghed blandt klassens lærere/elever og forældre? Hvordan kan vi forældre selv være ”gode rollemodeller”?
 • Drilleri: Bliver barnet drillet/mobbet eller føler sig udenfor, skal forældrene så kontakte de andre forældre og i givet fald hvordan og hvornår? Regler: Hvilke fælles regler har man for klassen? Hvilke konsekvenser får det, hvis eleven overskrider de fælles regler? Skal vi give hinanden direkte besked og i givet fald hvornår og hvordan?
 • Hvordan tager man imod nye børn i klassen og nye forældre til forældremøderne?
 • Hvordan inddrages forældreressourcer i klassens faglige liv? (f.eks.som gæstelærere eller ved arbejdspladsbesøg)
  Idekatalog opdelt pr. klasse/r 0. kl. Ved opstart i børnehaveklassen laves en ”forældrerådsmappe”. Mappen samler de beslutninger, som gennem årene træffes på forældremøderne. Denne mappe følger klassen indtil udgangen af skolen.
 • Holder vi fødselsdag for drenge/piger/alle? · Hvor store gaver giver vi? · Hvordan opbygger vi klassekassen? · Bruger vi ”overskuddet” fra klassearrangementerne, eller betaler vi et fast beløb pr. år eller anden måde?
 • Hvordan tager vi imod nye elever og forældre i klassen? 
 • Hvordan håndterer vi drillerier/mobning? 
 • Hvilket sprogbrug vil vi acceptere? Hvad forventer vi af hinanden?
  1.-2. kl. Hvordan forholder vi os, hvis vi hører om børn, der rapser/stjæler? Er det aktuelt at opdele klassen i piger og drenge på nogle tidspunkter?  
 • 3.-4. kl. · Er der klikedannelser i klassen – og giver det problemer? Hvordan takler vi det? · Hvordan forholder vi os til vores præ-pubertets-barn? · Hvordan holder vi fødselsdage – fester? - hvordan gode vaner/god klasserumskultur indlært i tidligere klassetrin fastholdes?
  5.-6. kl. · Hvordan forholder vi os til vores pubertets-barn? · Hvordan holder vi fødselsdage – fester? · Hvordan kan vi hjælpe vores børn til at bruge et ordentligt sprog   7.-9. Kl. · Hvad kan sælges i boden? Hvilken rejse skal 8. Klasse på? · Hvordan forholder vi os til alkohol/rygning/rusmidler? Hvordan forholder vi os til pengeforbrug på fælles ture? Og hvordan sikrer vi at aftaler overholdes? · Hvordan skal sidste skoledag foregå