SFO

SFO'en på Karlskov Friskole.

Efter skoletid er der SFO. I SFO'en har vi fokus på relationer, dialog og berigelse i samværet med jeres barn og satser på mange stjernestunder, der giver børnene en dejlig oplevelse af succes og følelsen af anerkendelse.

SFO'en er i børnenes fritid. Derfor vægter vi også, at børnene er medbestemmende på hvad de skal lave i SFO. De kan vælge mellem nogle aktiviteter eller at lege.

Samtidig har vi fokus på kost og bevægelse. Vi oplever at børnene meget gerne vil være aktive. Det kan være i hallen, på boldbanen eller på legepladsen - specielt hoppepuden, som er et kæmpe hit. Vi vil meget gerne fremme en sund livstil.

Men først og fremmest vil vi gerne støtte op om barnets trivsel her på Karlskov friskole. Derfor vægter vi også et godt samarbejde med skoledelen, så vi kan støtte op om det enkelte barns udvikling og læring.