Bevægelse i undervisningen (31) August 2016.JPG

Skolens målsætning

Målsætning for Karlskov Friskole 

  • At drive en skole fra børnehaveklasse til 9. klasse.
  • At drive en skole med små hold på tværs af årgangene.
  • At drive en skole, hvor den omkringliggende natur og lokalsamfundets geografi og kulturhistorie inddrages.
  • At eleverne opdrages til fællesskab og demokrati.
  • At sikre optimale betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel.
  • At såvel den mundtlige fremstilling som de basale skolekundskaber står som noget centralt  i undervisningen.
  • At kropslige og musiske aktiviteter skal stimulere og understøtte elevernes læring i dagligdagen.
  • En skole hvor ingen bliver glemt.