Musikskolen Oktaven

Kor 0. – 9. klasse

Spirekor 0. – 3. kl.

Vi synger danske børnesange, sange med fagter og bevægelser og sanglege.

Karlskov koret 4. – 9. kl.

Vi synger danske og engelske sange i forskellige stilarter.

Særligt for kor

Et kor undervises i 40 min.

Pris pr. halvår 700.- kr. opkræves via skolepengeopkrævningen.

Der er deltagerloft.

Korundervisning forventes at afvikles mandag og onsdag umiddelbart efter skoletid.

Eleverne tildeles pladser efter princippet ”først til mølle”.

Vi forbeholder os ret til at oprette hold i forhold til tilmeldinger, så flest muligt kan få undervisning. Det kan også betyde, at nogle hold ikke bliver oprettet.