Musikskolen Oktaven

Kor 0. – 9. klasse

Spirekor 0. – 3. kl.

Vi synger danske børnesange, sange med fagter og bevægelser og sanglege.

Karlskov koret 4. – 9. kl.

Vi synger danske og engelske sange i forskellige stilarter.

Særligt for kor

Et kor undervises i 40 min.

Pris pr. halvår 150.- kr. opkræves via skolepengeopkrævningen.

Der er deltagerloft.

Eleverne tildeles pladser efter princippet ”først til mølle”.

Vi forbeholder os ret til at oprette hold i forhold til tilmeldinger, så flest muligt kan få undervisning. Det kan også betyde, at nogle hold ikke bliver oprettet.