Skolens målsætning

Målsætning

Det overordnede

 • At drive en skole fra børnehaveklasse til 9. klasse
 • At drive en skole med forholdsvis små årgange
 • At drive en skole, hvor den omkringliggende natur og lokalsamfundets geografi, kulturhistorie og befolkning inddrages i undervisningen

Det Pædagogiske

 • At sørge for optimale betingelser for den enkelte elev
 • At der samarbejdes på tværs af årgange med udgangspunkt i den enkelte elev
 • At såvel den mundtlige fremstilling som de basale skolekundskaber står som noget centralt  i undervisningen
 • At eleverne opdrages til fællesskab og demokrati
 • At kropslige og musiske aktiviteter skal stimulere og understøtte elevernes læring i dagligdagen

Det grundlæggende

 • En inspirerende skole, som skal fastholde elevernes lyst til at lære
 • En skole, hvor den enkelte elev lærer at tage ansvar for sig selv og vise sine medmennesker respekt og tolerance
 • En skole, hvor ingen bliver glemt