Skolens Tilsynsførende fra 2023/2024

Bent Vestergaard

Lilleskoven 53 8722 Hedensted 

24849903

vestergaardbent@gmail.com

Tilsynserklæring 2023/2024

Karaktergennemsnit og overgangsfrekvens til anden uddannelse

Søges der oplysninger om hvordan skolens elever klarer sig ved afgangseksamen i 9. klasse, eller hvor mange der starter på en ungdomsuddannelse 3 måneder efter at have forladt skolen, så gå ind på dette link: https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions /611013.aspx/

Løbende evaluering

På Karlskov Friskole har vi ud over det obligatoriske tilsyn fra en ekstern tilsynsførende også selvevaluering. Vi løbende løbende vores undervisning og undervisningsmateriale samt anderledes skoledage - det kan være emneuger eller en idrætsdag. Målet med evalueringen er at sikre elevernes udbytte af undervisningen, som skolen tilbyder.

Skole-hjemsamtaler: Elevernes udbytte af undervisningen vurderes løbende af faglæreren ud fra de mål, der sættes for de forskellige undervisningsforløb.
2 gange i løbet af et skoleår videregiver elevernes udbytte / faglige standpunkt til forældrene ved skole-hjemsamtalerne. I dialog med forældre og elever gøres status for det faglige standpunkt, og der fastsættes mål for den fortsatte undervisning. Ud over det faglige standpunkt drøftes elevernes personlige og sociale udvikling.
I indskolingen sendes en skrivelse hjem inden samtalerne og på mellemtrinnet og i overbygningen afholdes elevsamtaler eller der udfyldes et evalueringsskema.

Karakter på 8. årg. På overbygningen på Karlskov Friskole giver der standpunktskarakter 2 gange om året. Det sker i november / december måned og igen til foråret (april / maj) i 9. årg. og for 8. årg. inden sommerferien i juni måned. Elevernes faglige standpunkt vurderes i forbindelser ud fra 7-trinsskalaen. I forbindelse med elevernes uddannelsesparathed vurderes eleverne også i forhold til de personlige og sociale forudsætninger.
Evaluering af emneuger og andre anderledes undervisningsdage: Skolens personale bedømmer på personalemøder emneuger og anderledes skoledage.
Her diskuteres om målet for den anderledes undervisning er nået, og om eleverne har fået det forventede udbytte af undervisningen. Det sker ud fra forskellige evalueringsmodeller - bl.a. "Kvalitetsstjernen" og SMTTE-modeller. Evalueringen skrives i vores mødereferater, så den kan bidrage til fremtidig undervisning.
Evaluering af fag: Der er løbende evaluering af de forskellige fag på skolen. Her mødes læreren i fagudvalg og snakker om materialer til fagene samt diskutere "den røde tråd" i faget på de forskellige trin. Her stillestående forventninger til det, der skal indlæres på de forskellige trin udover "fælles mål".