Trivselspolitik

Trivsel

Principper for arbejdet med trivsel:

 • Skolen prioriterer elevernes og personalets trivsel.
 • Skolens fysiske læringsmiljø er trivselsfremmende.
 • Skolen har en trivselspolitik.
 • Skolen prioriterer fællesskabsfølelse og gode sociale relationer.
 • Skolen har fokus på udsatte elever.

 Forventninger:

 • Det er vigtigt, at forældre omtaler skolen positivt og ikke drøfter eventuelle problemstillinger, når der er elever til stede.
 • Vi forventer, at forældre indgår aktivt i et samarbejde, hvis der opstår udfordringer.
 • Alle voksne omkring eleverne skal være gode rollemodeller.

Nuværende initiativer:

 • Trivsel indgår som en integreret del af elevsamtalen.
 • Velfungerende klasseforældreråd med et årligt fællesmøde.
 • Fælles morgensamling hver dag for alle skolens elever.
 • Emneuger på tværs af årgange.
 • Se evt. vores anti-mobningsplan.