Undervisningen

  Skolen er organiseret i teams:

 • Indskolingen :  Børnehaveklasse - 3. årg.
 • Mellemtrin:      4. årg. - 6. årg.
 • Overbygning:   7. årg - 9. årg.

Denne struktur giver mulighed for at lave forskellige holddelinger og holdstørrelser. Vi kan vælge af dele efter emne, niveau eller kurser i f.eks. grammatik eller regnearter. Strukturen giver mulighed for en høj grad af undervisningsdifferentiering, hvor den enkelte elev bliver udfordret på lige netop det faglige niveau, han eller hun har.

Lærerne har ansvaret for undervisningen i de fag, som de underviser i. De udarbejder årsplaner, som følger målene i "Forenklede Fælles Mål" Kontaktlærere har i samarbejdet med sit team ansvaret for den enkelte elevs trivsel, udvikling og kontakt til hjemmet. Lærerne evaluerer løbende strukturen og retter til for at fremme den enkelte elevs læring og trivsel.
Karlskov Friskole underviser i fag og antal lektioner i forhold til undervisningsministeriets gældende krav. 8. og 9. årg. afvikler terminsprøver 2 gange årligt og der gives standpunkts- og årskarakter. 9. årg. afsluttes med Folkeskolens Afgangseksamen. 
Vi har valgt at:
 • Alle elever har engelsk helt fra børnehaveklassen. Der bliver leget med sproget, sunget og øvet rim, remser osv.
 • På mellemtrinnet har eleverne musisk-kreative fag: musik, kreativt værksted, hjemkundskab.
 • På mellemtrinnet har eleverne svømmeundervisning på såvel 4. som 5. årg. Formålet er at gøre eleverne fortrolige med vand, samt at give dem kendskab til forskellige stilarter indenfor svømning.
 • Tyskundervisningen starter i 5. årg.
 • I overbygningen er valgfag. Disse fag udbydes og tilpasses efter ønsker fra eleverne og ud fra hvad de forskellige lærere kan tilbyde.
Vi lægger vægt på, at eleverne hjælper/passer på hinanden også i den faglige del af skolegangen, og vi vægter samarbejdet med forældrene højt også i denne sammenhæng.

På Karlskov Friskole har man adgang til specialundervisning på mindst samme vilkår som i folkeskolen.

Skolens hverdag

SFO’en åbner kl. 6.30 og de første børn ankommer. Skolebusserne kører rundt og henter eleverne på 4 forskellige ruter, og første hold ankommer 7.35, hvorefter der åbnes til klasserne af lærerne. Sidste hold ankommer kl. ca. 8.10.
 
Skoledagen starter k. 8.15 med morgensang. Her gives der også kollektive beskeder fra såvel elever som lærere. Her kan der ligeledes komme diverse kulturelle indslag fra alle andre.
Fra kl. 8.30-10.00 er de to første lektioner. Der er pause fra kl. 10.00-10.25, hvor skolen sørger for frugt til eleverne. Efter pausen er der lektioner til kl. 11.55, hvor der er frokost – måske lidt tidligere for de mindste. Derefter er der frikvarter til 12.30.
Der er altid tilsyn i frikvartererne ude som inde.
Efter frikvarteret er der lektioner igen eller SFO 8-kant – kreative tilbud, idræt, madlavning osv. inden busserne begynder at køre hjemad igen. Nogle dage kører busser fra kl. 14.10. andre dage 14.45. Efter busserne er kørt, er SFO’en åben indtil kl. 16.30. Fredag er lidt anderledes for da sluttes i SFO’en kl. 16.
 
Karlskov Friskole er åben, så du er som forældre altid velkommen til at deltage i skoledagene, men derudover har vi 2 planlagte forældredage. Datoerne fremgår af skolens kalender.

De anderledes skoledage

I friskolelivet er der også anderledes skoledage:
 • Idrætsdag med andre friskole
 • Skolernes motionsløb
 • Hockeystævne 4. og 5. årg.
 • Basketstævne 6.,7. og 8 årg.
 • Lejrskole for indskoling og mellemtrin hver anden år
 • Udveksling med en anden skole 7. årg.
 • Udlandsrejse på 8. årg.
 • Københavnertur 9. årg.
 • Teateruge
 • Emneuge
 • Fastelavn 
 • Gallafest med overbygning
 • Translokation for 9. årg.
Og så kan der ud af spontaniteten opstå andre anderledes dage!