Indskrivning af børn 2023-2024

Man kan løbende indskrive sit barn på Karlskov Friskole. Så kontakt gerne kontoret på mail: kontoret@karlskov-friskole.dk eller tlf. 76705151.

Fagdage

I løbet af skoleåret har vi fagdage, hvor vi fordyber os i et emne hele dagen. Vi er på skolen eller ude af huset.

Teateruge 2023

Årets forestilling "Ballade i Bagerstræde" var en succes. Se billeder og artikler på vores facebook side. Se vedh.

Årsskrift 2021-2022

Hvert år til sommerferien udgiver skolen et årsskrift med et tilbageblik på skoleåret. God læselyst.

8. kl. på udlandstur til Rom

I uge 38 var 8. klasse i Rom. Hvert år er vores 8. klasse af sted på en udlandstur. De sparer selv op til turen sammen med deres forældre.

Faglighed

Vi vil give vores elever den bedste undervisning.

Fordybelse

Vores elever skal have tid og mulighed for at lære på forskellige måder.

Fælleskab

Alle har ansvar for vores skole.

Karlskov Friskole - Friskolen mellem Billund og Give

Velkommen til Karlskov Friskole

– en friskole, der holder til i en ottekantet bygning i naturskønne omgivelser mellem Give og Billund og er beliggende i Vejle Kommune. Vi har skolebusser, som bl.a. kører igennem Givskud, Billund, Nørup og Gadbjerg. I Give har vi koordineret skolebussen, så det passer med de offentlige busser.

Vi har et ønske om at give vores elever en skolegang, hvor tryghed og læring er til vigtige begreber. Vores mål er, at danne vores elever fagligt og medmenneskeligt, så de kan begå sig i samfundet nationalt og internationalt.

Vi har 3 nøgleord, som vi bygger vores skoleliv på:

Fællesskab – Faglighed - Fordybelse

 Klik ind og læs mere om ordene i 8-kanterne over denne tekst.

På Karlskov Friskole er skoledagen præget af nærhed. Denne nærhed komme naturligt i spil, da vi alle er samlet under samme tag. Vi mødes hver dag i aulaen til morgensang og hilser på hinanden. At vi er denne lille enhed gør, at rammerne for vores fokus på trivsel og inklusion, læring og udvikling bliver en helt naturlig del af vores fællesskab på skolen – ingen bliver glemt!

 Karlskov Friskole – vi gør en forskel...