Skolens It-profil

 Indskoling

I indskolingen har et hold mulighed for at bruge et klassesæt af Pc’er eller iPads. Her kan eleverne arbejde med Office programmer som Word og PowerPoint, forskellige net baserede læringsportaler eller apps til understøtning af tidlig indlæring af matematik, læsning og skrivning. Eleverne introduceres også til brug af skolens intranet samt printere.

Mellemtrin 

Når eleverne starter i 4. klasse, får de deres egen personlige Office-konto, som følger dem resten af deres skoletid på Karlskov Friskole. Det giver adgang til alle Office programmer online og opgaver kan derfor nemt laves, afleveres og evalueres med læreren, da alle dokumenter bliver gemt i skyen. Vi ser gerne, at eleverne medbringer deres egen PC.

Udskoling

Fra 7. klasse baserer undervisningen sig i høj grad på IT og OneNote som udgangspunkt for læring. En lang række af vores fag har tilknyttede fagportaler, som også tilgås online med elevernes egen Uni-login. Derfor skal man medbringe egen PC. Fra 8. klasse skal eleverne kunne deltage i terminsprøver og skriftlige prøver. Derfor opgraderes deres Office konto til en fuld office-licens, så Word, Excel, PowerPoint og OneNote kan installeres på elevens PC og alle funktioner i programmerne bliver tilgængelige.

På den måde sikrer vi, at eleverne får den personlige IT-dannelse, der skal til, for at være godt klædt på til en ungdomsuddannelse.