Forældreråd

På hver årgang oprettes ved skoleårets start et forældreråd bestående af 2-4 forældre, som vælges af forældrene for et år ad gangen. Skolen tager initiativ til at der bliver valgt et forældreråd. Indkaldelse og afholdelse af et forældremøde sker umiddelbart efter skoleårets start.

Forældrerådets opgaver

  • At skabe grobund for tæt samarbejde mellem forældre/lærere/elever.
  • Forældrerådet skal ikke lave alt arbejdet selv, men derimod inddrage og uddelegere arbejdsopgaver til de andre forældre. 
  • Forældrerådet tager initiativ til et antal sociale arrangementer for årgangen og evt. også forældre og søskende. Det kan være klassefester, skovture, fællesspisninger, grillaftener eller andet, der kan ryste klassen sammen.
  • Forældrerådet skal være til rådighed for nye forældre i klassen, som måtte have behov for vejledning og svar på spørgsmål. 
  • Deltage i møder med andre forældreråd mht. fælles arrangementer. 

 

Idekatalog til forældreråd

  • Hvilke forventninger har man til hinanden? Hvordan opnås en god atmosfære med åbenhed, tillid og tryghed blandt klassens lærere/elever og forældre? Hvordan kan vi forældre selv være ”gode rollemodeller”?
  • Hvordan tager man imod nye børn i klassen og nye forældre til forældremøderne?
  • Holder vi fødselsdag for drenge/piger/alle? · Hvor store gaver giver vi? · Hvordan opbygger vi klassekassen? · Bruger vi ”overskuddet” fra klassearrangementerne, eller betaler vi et fast beløb pr. år eller anden måde? 
  • Hvordan håndterer vi drillerier/mobning? 
  • Hvilket sprogbrug vil vi acceptere?