Historien bag Karlskov Friskole

Karlskov Friskoles historie er historien om engagement og sammenhold i et lille samfund. Ved at opdage samt udnytte de menneskelige ressourcer og forskelligartede færdigheder, der er til stede blandt forældre i et lokalområde, og ved at løfte i flok, lykkedes det at få en friskole med over hundrede elever op at stå på en bar mark.
I nyere tid har opblomstringen af friskoler ofte været nært forbundet med lukning af kommuneskoler, og det var da også udsigten til afvikling af den lokale kommuneskole, Karlskovskolen, der satte gang i visionerne om en friskole i lokalområdet omkring landsbyerne Uhe, Åst og Lindeballe. I slutningen af år 2000 startede en initiativgruppe med henblik på oprettelse af en friskole, og i januar 2001 blev der holdt stiftende generalforsamling for Karlskov Friskoleforening. Her blev den første bestyrelse valgt.
Som noget af det første gik bestyrelsen i gang med at undersøge mulighederne for at købe kommuneskolens bygninger med den hensigt at lade disse udgøre friskolens fysiske rammer, men det stod ret hurtigt klart, at politikerne i Gl. Give Kommune ikke var indstillet på at sælge. Derfor valgte bestyrelsen at satse på at arbejde frem imod opførelsen en helt ny skole, en plan som de øvrige forældre bakkede op om.

Det var denne plan om, at en hel friskole skulle bygges op fra grunden på én gang, der gjorde Karlskov Friskole til et unikt projekt, og som gjorde det nødvendigt, at alle kompetencer blandt forældrene blev udnyttet. Der skulle udarbejdes budgetter og forhandles med bank og kreditforening. Der skulle købes jord, og amtspolitikere skulle overtales til at give byggetilladelse. Og der skulle udvikles ideer mht. skolebygningen ud fra de pædagogiske visioner om integreret undervisning uden klasseopdelinger, men med læring i forhold til den enkelte i fællesskabet.

På et tidligt tidspunkt var der en ide om en ottekantet skole bygget ud fra økologiske principper, som bl.a. bestod i at benytte ubrændte mursten af ler. Det viste sig imidlertid at være meget vanskeligt at føre ideen med økologien i centrum ud i livet, men bestyrelsen fastholdt ønsket om størst mulig grad af miljømæssig bæredygtighed samt det ottekantede ydre.

Harresø Byggeforretning kunne præstere et tilbud som langt hen ad vejen matchede bestyrelsens ønsker. Valget af materialer samt ideer om naturlig ventilation ville bl.a. sikre et optimalt indeklima. Første spadestik blev taget lørdag  d. 5.10. 2002. Der blev holdt rejsegilde fredag d. 31.1. 2003, og i løbet af foråret var alle forældre i gang med malerarbejde, indretning af undervisningslokaler, køb af undervisningsmateriale og meget andet.

Der blev afholdt indvielse den 1. august 2003 og første skoledag var den 4. august 2003. Karlskov Friskole var skabt.