På Karlskov Friskole er det muligt at tilmelde sig bussen som henter en ud fra nedenstående principper (midt på siden).

 

Tiden i bussen er en del af skoletiden

Det er vigtigt for os, at vores elever har en god skoleoplevelse fra starten af dagen til slutningen på dagen.

Det betyder, at skoledagen starter når man træder ind i bussen om morgenen og først slutter når man igen går ud af bussen om eftermiddagen. Så de samme regler gælder i bussen som i skoletiden. Det indebærer at opføre sig pænt, være gode kammerater, lytte til chaufførens anvisninger, herunder brug af sele.

På den baggrund har vi følgende regler;

  • Første gang vi bliver gjort opmærksomme på, at en elev eller flere elever ikke opfører sig hensigtsmæssigt, vil den enkelte elev og deres forældre modtage en mundtlig advarsel. Denne advarsel skal opfattes som et ”gult kort”.
  • Fortsætter adfærden er næste skridt, at eleven får karantæne for at bruge bussen i 14 dage, hvorefter eleven igen kan benytte bussen.
  • Hvis eleven herefter igen ikke kan efterleve skolens regler for god opførsel i bussen, vil det medføre, at eleven ikke længere kan være en del af vores bus-ordning.

Vi håber på jeres samarbejde for at sikre en behagelig og sikker busoplevelse for alle.

Information omkring priser

Prisen for at benytte bussen er som følger;

  • 150 kr. pr. mdr. for barn nr. 1
  • 100 kr. pr. mdr. for barn nr. 2

Børn i husstanden derudover kører gratis med bussen.

Tilmelding

Der er bindende tilmelding for en halvårlig periode (august/december) (januar/juni). Betalingen er pr. måned. Juli er betalingsfri.
Hvert år, i oktober og marts, en besked ud til alle forældre på skolen vedr. tilmelding til buskørsel i kommende skole-halvår.
Er der ikke ændringer i kørselsbehovet, skal de allerede tilmeldte, ikke gøre noget, så forsætter kørslen som hidtil.

Hvis behovet for buskørsel ophører, skal der gives besked om dette. Betalingen frafalder ikke for den periode man er tilmeldt.
Børn der stopper på skolen bliver automatisk afmeldt bussen.

Link til tilmeldingsblanket - kan udfyldes på PC

Busprincipper

 Følgende principper anvendes:

▪ Indskolingen: Hentes ved busstoppested så tæt på hjemmet som muligt

▪ Mellemtrinnet: Afstanden til busstoppestedet sker under hensyntagen til farlig vej, men en vis gå/cykelafstand kan forekomme.

▪ Udskolingen: Afstanden til busstoppestedet kan være op til 2,5 km fra hjemmet.

Hvis ikke eleven er ved opsamlingsstedet på det i busplanen planlagte tidspunkt, fortsætter bussen uden yderligere varsel.

Eleverne skal som hovedregel sidde ned i bussen og have sele på, i det omfang der er seler. Vi følger glædende lovgivning om buskørsel med børn.

Legeaftaler og fødselsdage

Hvis børnene skal have legeaftaler med i bussen, kan det kan lade sig gøre hvis der er plads i bussen.

Skal I holde børnefødselsdag, og bruge bussen som transport, er det vigtigt at give besked til busselskabet. Hvis kørslen ligger udenfor den ordinære rute, er det skolen uvedkommende og afregning sker mellem busselskab og forældre.

Kontaktoplysninger - Busselskab

Give Taxi og Busselskab V. Tommy Karlskov Møllebjergvej 1, 7323 Giv Telefon: 22 22 29 29.