Information omkring bussen

På Karlskov Friskole er det muligt at tilmelde sig bussen som henter en ud fra nedenstående principper (sidst på siden).

Pris

Prisen for at benytte bussen er som følger;
150 kr. pr. mdr. for barn nr. 1
100 kr. pr. mdr. for barn nr. 2
Børn i husstanden derudover kører gratis med bussen.

Tilmelding

Der er bindende tilmelding for en halvårlig periode (august/december) (januar/juni). Betalingen er pr. måned. Juli er betalingsfri.
Hvert år, i oktober og marts, en besked ud til alle forældre på skolen vedr. tilmelding til buskørsel i kommende skole-halvår.
Er der ikke ændringer i kørselsbehovet, skal de allerede tilmeldte, ikke gøre noget, så forsætter kørslen som hidtil.

Hvis behovet for buskørsel ophører, skal der gives besked om dette. Betalingen frafalder ikke for den periode man er tilmeldt.
Børn der stopper på skolen bliver automatisk afmeldt bussen.

Link til tilmeldingsblanket - kan udfyldes på PC

Legeaftaler og fødselsdage

Hvis børnene skal have legeaftaler med i bussen, kan det kan lade sig gøre hvis der er plads i bussen.

Skal I holde børnefødselsdag, og bruge bussen som transport, er det vigtigt at give besked til busselskabet. Hvis kørslen ligger udenfor den ordinære rute, er det skolen uvedkommende og afregning sker mellem busselskab og forældre.

Kontaktoplysninger

Give Taxi og Busselskab V. Tommy Karlskov Møllebjergvej 1, 7323 Giv Telefon: 22 22 29 29.

Busprincipper

 Følgende principper anvendes:

▪ Indskolingen: Hentes ved busstoppested så tæt på hjemmet som muligt

▪ Mellemtrinnet: Afstanden til busstoppestedet sker under hensyntagen til farlig vej, men en vis gå/cykelafstand kan forekomme.

▪ Udskolingen: Afstanden til busstoppestedet kan være op til 2,5 km fra hjemmet.

Hvis ikke eleven er ved opsamlingsstedet på det i busplanen planlagte tidspunkt, fortsætter bussen uden yderligere varsel.

Eleverne skal som hovedregel sidde ned i bussen og have sele på, i det omfang der er seler. Vi følger glædende lovgivning om buskørsel med børn.