Trivsel og undervisningsmiljø Indskoling

Overordnet set er vi glade for undersøgelsens resultater. Det giver et billede af nogle trygge elever, der har positive forventninger til kammerater, lærere og de fysiske rammer på skolen. De svarer, at de får hjælp af hinanden og lærerne, men også at de godt kan føle sig alene. I vores evaluering vurderer vi, at det ligger i tråd med de sociale mål, vi har i indskolingen. Den mindre utryghed kan hænge sammen med at være startet i skole, hvor der godt kan være fart på i frikvarterer og med timeskift.

De synes selv, at de er gode til at koncentrere sig i timerne og finde løsninger på deres problemer, ellers får de hjælp af klassekammerater eller voksne. Det vidner om en sund kultur blandt børn og voksne.

Et fokusområde bliver at gøre det mere tydeligt for eleverne, hvornår de har medbestemmelse i undervisningen. Det kan være svært at score højt i, da eleverne ofte ikke synes, at de valg, de bliver stillet i udsigt, har den store værdi i forhold til et overordnet ønske om at få mere frikvarter. Men vi vil alligevel prøve at udvikle dette, da medbestemmelse kan danne et endnu bedre udgangspunkt for at gå i gang med opgaver.

Der er nogle, men meget få, der svarer i retning af drilleri, mobning og dårlig trivsel. Det stemmer overens med de elever vi kender fra hverdagen, som vi i forvejen har indsatser i gang omkring. Når børn er ved at lære og afprøve de sociale spilleregler, vil der opstå konflikter af større eller mindre grad eller varighed. Det er vi opmærksomme på, og vi arbejder tæt sammen med kolleger, forældre og børnene omkring at få fælles sprog for at få det løst.

I forhold til den dårlige lugt og oplevelsen af, at toiletterne er beskidte, stemmer det overens med aldersgruppen, hvor de fleste næsten kan gå på toilettet fejlfrit, mens andre stadig er ved at lære det. Vi er i det daglige opmærksomme på toiletternes tilstand og vi oplever også, at eleverne er gode til at komme og sige til, hvis der er brug for en ekstra omgang rengøring.

Alt i alt konkluderer vi, at der er et godt læringsmiljø i vores indskoling, som vi fortsat vil værne om og udvikle i positiv retning.

 

Udarbejdet af Indskolingens Team og skolens ledelse

Endelig rapport indskoling.pdf