Tilmelding, pris og vilkår

Tilmeldingen gælder for efteråret 2021. (Altså for et halvt år.)

Tilmelding er bindende fra sæsonstart, og penge gives ikke retur, hvis en elev ønsker at stoppe inde i sæsonen.

Karlskov_Friskole_givefoto_print (1 of 36).jpg

Musikhold

Forskole 0. - 1. kl. (40 minutter)

Værksted 2. - 3. kl. (40 minutter)

Pris pr. halvår 700.- kr. opkræves via skolepengeopkrævningen.

Tilmeld til musikhold
Karlskov_Friskole_givefoto_print (9 of 36).jpg

Kor

Spirekor 0. - 3. kl. (40 minutter)

Karlskov Koret 4. - 9. kl. (40 minutter)

Pris pr. halvår 700.- kr. opkræves via skolepengeopkrævningen.

Tilmelding til kor
Karlskov_Friskole_givefoto_print (11 of 36).jpg

Soloundervisning

Soloundervisning 4. - 9. kl. (20 minutter)

Pris pr. halvår 1400, - kr. opkræves via skolepengeopkrævningen.

Tilmelding til soloundervisning

Praktiske oplysninger

 • Elev aflysninger refunderes ikke
 • Elev aflysninger meldes til skolen
 • Lærer aflysninger efterlæses om muligt
 • Lærer aflysninger oplyses på skolens Intra
 • Musikskolens undervisning følger skolens årshjul
 • Der undervises 14 uger pr. halvår
 • I efteråret 2021 er der er undervisning følgende uger;
  Uge 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48 og 49
 • Uge 50 kan bruges til efterlæsninger
 • Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet, f.eks. kursus, workshops, koncerter mm.
 • Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger