Jette Bro Pedersen
Jette Bro Pedersen Bestyrelsesmedlem
Telefon
27592549
E-mail
jettebro@hotmail.com
Beskrivelse

Mor til Simon 5. klasse (2023/2024 skoleåret)

Mor til Søren 7. klasse (2023/2024 skoleåret)