Fordybelse

- fordi vores elever skal have tid og mulighed for at lære på forskellige måder!

Vi vil give vores elever tryghed, så de er i trivsel og har overskud til faglig fordybelse. I det daglige giver vi eleverne rum til at fordybe sig i projektarbejde og opgaver, de får her mulighed for at arbejde koncentreret med emner, så den faglige viden lagres. På skolen har vi forløb med morgenlæsning, hvor der skabes ro og tid til fordybelse i faglitteratur, noveller eller romaner, som passer til den enkelte elev.

Vi ønsker at skabe et læringsrum, hvor der er kvalitet i undervisningen. Vi har mindre klasser og hold, og nogle kortere skoledage. Derudover har vi fokus på klasserumsledelse, så vi kan skabe nogle gode rammer omkring elevernes undervisning, hvor den enkelte elev er motiveret til at lære og fordybe sig.

Samtidig er vi bevidste om, at tilbyde en varieret undervisning, hvor der er tid og ro til at fordybe sig bl.a. med bevægelse, IT, læsning, projektarbejde og medindflydelse på undervisningen.

I løbet af skoleåret har vi teater- og emneuger. Her arbejder eleverne med temaer på tværs af årgange og fordyber sig i de kreative fag.

I SFO'en er der fordybelse i leg og aktiviteter, som kan være i tråd med det emne, der arbejdes med i indskolingsteamet.