Lektier

LEKTIER 
 
På Karlskov friskole lægger vi vægt på at eleverne møder forberedte til skoledagen. Det vil sige, at eleverne:  

 • Har pakket deres tasker og penalhus 
 • Husker deres ”ting” (madpakke, biblioteksbøger, idrætstøj, svømmetøj, skiftetøj mm.)  
 • Laver evt. lektier. Det betyder også at eleverne møder mætte, udhvilede og veloplagte.
   
  På Karlskov Friskole forstår vi lektier som:  
 • Forberedelse til de enkelte fag/emner. 
 • Afrunding af arbejde man er i gang med, noget der skal gøres færdig hjemme. 
 • Færdigheder der skal øves f.eks. staveord, tabeltræning, læsning mm. 
   
  Hvis man vil være god til noget, er det nødvendigt at øve sig, derfor er den daglige træning vigtig f.eks. mht. læsning. Lektier bør være meningsfyldte for den enkelte elev, og omfanget af lektier er individuelt afstemt og afhængig af alder. Mange lektier er ikke ensbetydende med høj grad af læring. Lektier kan afhænge af arbejdsindsatsen i timerne, hvis tiden udnyttes, kan eleverne oftest nå at blive færdige med det planlagte arbejde, hvis ikke må det færdiggøres hjemme. Vi mener, der er en god opdragelse i, at eleverne lærer, at det kræver lidt mere arbejde jo ældre man bliver, derved oplæres eleverne i ansvarlighed for fællesskabet og aftaler.
   
  Forældrene er vigtige i samarbejdet omkring barnets skolegang, og forældrenes interesse for elevens arbejde er med til at øge barnets lyst til at lære. 
  Det er vigtigt at lektier bliver en positiv del af dagligdagen, og ikke noget man hader. Hvis lektierne bliver til konflikter derhjemme, så skal man kontakte læreren. Hvis eleverne er syge eller af anden grund er fraværende, er det forældrenes ansvar at følge op på skolearbejdet.
   
  Det er vigtigt at der er dialog mellem skole og hjem omkring lektier: Ved skole-hjem-samtaler drøftes lektier for den enkelte elev. Væsentligt punkt at diskutere på forældremøder. Forældreintra kan bruges til orientering om lektier. Ved bekymring fra skoles side angående lektier, der ikke bliver lavet, kontaktes hjemmet