Antimobningsplan

På Karlskov Friskole accepterer vi ikke mobning. For Karlskov Friskole er det vigtigt, at eleverne er i trivsel og føler sig trygge. Eleverne dannes til at acceptere hinandens forskeligheder, der er plads til alle på vores skole. Eleverne skal lære at vise forståelse og gensidig respekt for hinanden.

Vi har et tæt samarbejde med forældrene omkring elevernes trivsel –sammen skaber vi trygge rammer for den enkelte elev og klasserne.

Definition

Når vi snakker om mobning, taler vi ud fra følgende definitioner:

Mobning

En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Ved negative handlinger kan der være tale om:

  • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark eller lign.
  • Det kan være handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige ting også via SMS´er og chatrooms.
  • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus og ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker om ikke at blive såret eller irriteret.
  • Negative handlinger der udtrykkes mere indirekte og giver social isolation og udelukkelse fra grupper.

Drilleri eller mobning?

Almindeligt drilleri er kendetegnet ved, at det forgår mellem to parter. Drilleri bliver til mobning, når magtforholdet i en gruppe er skævt fordelt. Den stærke udelukker en person, som viser svaghedstegn i en eller anden form. Mobberen bliver tit bakket op af en eller flere "medløbere" eller "tilskuere".

 Konflikt eller mobning?

Det er vigtigt at skelne mellem konflikt og mobning. Konflikt er en uoverensstemmelse mellem to synspunkter og en vigtig del af et barns udvikling. Mennesker har forskellige indstillinger til tingene, og det skal der være plads til. En konflikt foregår mellem to ligeværdige parter. Det gør mobning ikke. Derfor duer konfliktmægling ikke i en mobbesituation.

Hvad gør vi, hvis mobning skulle forekomme?

Vi tager selvfølgelig hånd om den enkelte elev, hvis mobning skulle forekomme. Her vil lærerne snakke med den mobbede og forsøge at finde ud af, hvordan der mobbes og evt. hvorfor.

Forældrene vil blive informeret, og der vil være en tæt dialog med forældrene for at få stoppet mobningen. Også mobberens forældre vil blive kontaktet.

Skolen indkalder til et møde, hvor forældre og elever får snakket sammen om mobningen og indgå aftaler. Skolens AKT-lærer kan afholde samtaler med eleven og hjælpe ham/hende videre, ligesom lærerne omkring eleven vil være opmærksomme på eventuelle tegn på mobning.

Mobber en elev gentagende gange, vil skolens leder indkalde til møde, og der vil blive lavet en skr. aftale om elevens opførsel og fremtid på Karlskov Friskole.

Det er vigtigt at kontakte skolen, hvis man har en mistanke om at der foregår mobning

Digital mobning

Digitale medier er en integreret del af børn og unges hverdag. De færdes på sociale medier, som f.eks. Instagram, Facebook eller Snapchat. Et kendetegn ved de sociale medier er, at voksne har begrænset adgang til de fælleskaber børn og unge er en del af. Det kan derfor være vanskeligt at få kendskab til den digitale mobning, som evt. kan forekomme.

På Karlskov Friskole anerkender vi, at de sociale medier er en del af børn og unges identitetsdannelse. Vi har derfor den opgave at danne eleverne til at færdes ordentligt og sikkert på de sociale meder. Det sker via undervisning i spilleregler og etisk korrekt adfærd på de sociale medier og internettet. Via dialog bevidstgøres eleverne om de faldgruber, som sociale medier/internettet indeholder.

På Karlskov Friskole afleverer eleverne deres mobiltelefoner hver dag og får dem udleveret ved skoledagens afslutning. Eleverne må ikke være på Facebook eller andre sociale medier i undervisningen. Skulle det ske, kan elevernes computere inddrages, og udleveres ved skoledagens afslutning.

Revideret april 2020